Welcome Croeso
Adral was formed as a small business in 1992 to provide a written English/Welsh translation service. We provide a prompt personal service at a competitive rate.

 

Our aim is to deliver high quality translations within a timescale agreed with the client using the latest translation tools and software.

 

Adral specialises in providing finished, fully-formatted translations which meet our clients' requirements. Translations can be provided in HTML, MS Word, InDesign, Publisher, PowerPoint as well as other popular formats.

 

We have a wide-ranging client base with high levels of customer satisfaction. We work with the public, private and voluntary sector, both locally and nationally, under contract and an individual basis.

Mae Adral yn fusnes bach a gafodd ei sefydlu yn 1992 i ddarparu gwasanaeth cyfieithu a golygu Cymraeg/Saesneg. Cynigiwn wasanaeth prydlon, personol am bris rhesymol.

 

Ein nod yw darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig o safon uchel o fewn amserlen a gytunwyd â'r cwsmer, gan ddefnyddio'r offer a'r meddalwedd cyfieithu diweddaraf.

 

Mae Adral yn arbenigo mewn darparu gwaith gorffenedig, wedi'i fformatio sy'n ateb gofynion ein cwsmeriaid. Gallwn gyflwyno cyfieithiadau mewn HTML, MS Word, InDesign, Publisher, PowerPoint yn ogystal â fformatau poblogaidd eraill.

 

Cynigiwn wasanaeth cyfieithu i nifer helaeth o sefydliadau, dan gontract ac yn achlysurol, gyda lefel uchel o fodlonrwydd cwsmeriaid. Mae gennym brofiad o weithio gyda'r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, yn lleol ac yn genedlaethol, a phrofiad o weithio mewn meysydd amrywiol.

Request a free quotation

Our free quotation will help you to better estimate your job. We will let you know how much it will cost and how long it will take.

Email adralpost@gmail.com to request a quotation

Dyfynbris

Bydd dyfynbris rhad ac am ddim yn eich helpu i amcangyfrif cost y gwaith. Cewch wybod beth yw'r pris ac erbyn pryd y gellid dychwelyd y gwaith.

Anfonwch e-bost at adralpost@gmail.com  i ofyn am ddyfynbris.